wybór ubezpieczenia

Czy ubezpieczenie OCP jest obowiązkowe dla firmy transportowej

Z racji wykonywanej przeze mnie profesji dość często spotykam się z właścicielami firm transportowych, którzy są święcie przekonani, że ubezpieczenie OCP należy do ubezpieczeń obowiązkowych, a za jego brak grozi im kara finansowa.

Dlatego już na samym wstępie zaznaczmy, że – ubezpieczenie OCP, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Za brak tego ubezpieczenia przewoźnik nie otrzymamy żadnej kary.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie OCP?

Nie oznacza to jednak, że firmy transportowe mogą dobrowolnie zrezygnować z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Wręcz przeciwnie nie dość, że zalecamy każdemu z naszych klientów wykupienie polisy OCP, to jeszcze namawiamy by zakres ochrony tego ubezpieczenia był szczegółowo dopasowywany do specyfiki prowadzonej działalności danego przewoźnika.

Dlaczego zatem rekomendujemy firmom transportowym ubezpieczenia OCP jako konieczne, mimo że jest to ubezpieczenie dobrowolne? Są dwa powody takiego postępowania:

  • pierwszy to taki, że przewoźnikowi bez ubezpieczenia OCP żadna szanująca się spedycja nie zleci transportu ładunku,
  • drugim powodem jest zaś bardzo szeroka odpowiedzialności firmy transportowej za powierzony jej ładunek na czas transportu.

Brak OCP to brak zleceń transportowych

Jak wynika z powyższego konieczność posiadania przez firmy transportowe ubezpieczenia OCP nie wymusza żaden przepis prawny tylko praktyka firm spedycyjnych, które stawiają przed przewoźnikami taki wymóg. Oczywiście postępowanie spedycji wiąże się z przepisami regulującymi odpowiedniość cywilną spedytora wobec podmiotu zlecającego transport ładunku.

Spedytor musi wykazać przed swoim klientem, że dochował należytej staranności przy wyborze przewoźnika. Orzecznictwo jednoznacznie wskazuje, że podstawowym obowiązkiem spedytora jest upewnienie się czy przewoźnik, któremu powierzany jest transport ładunku posiada odpowiednie ubezpieczenie. Gdyby spedytor zlecił transport ładunku przewoźnikowi bez ubezpieczenia OCP odpowiadałby przed klientem za nienależyte wykonanie usługi spedycyjnej w razie uszkodzenia ładunku podczas transportu. W tym świetle nie dziwi więc brak zleceń transportowych dla przewoźników nieposiadających ubezpieczenia OCP.

OCP to ochrona dla przewoźnika

Z prawnego punktu widzenia konieczność posiadania polisy OCP przez firmy transportowe podyktowana jest bardzo szerokim zakresem odpowiedzialności tych firm za przewożony ładunek. Zarówno przepisy Konwencji CMR w przypadku transportu międzynarodowego, jak i ustawa Prawo Przewozowe regulująca transport krajowy nakładają na przewoźników szereg obowiązków, których zaniedbanie wiąże się z odpowiedzialnością za uszkodzony ładunek.

Jeżeli dokładnie przyjrzymy się liście zagrożeń występujących w transporcie, to okaże się, że ryzyko utraty lub uszkodzenia ładunku jest wysokie. Połączenie wysokiego ryzyka wystąpienia szkody w ładunku z szerokim zakresem odpowiedzialności za przewożony ładunek sprawia, że firmy transportowe nieposiadające ubezpieczenia OCP wystawione są na duże niebezpieczeństwo uregulowania równowartości szkody w ładunku z własnej kieszeni.

Jaki zakres ubezpieczenia wybrać?

Choć ubezpieczenie OCP nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, to ze względu na wyżej przedstawione powody jest ubezpieczeniem koniecznym dla każdego przewoźnika. Nie należy zatem pytać, czy wykupić polisę OCP, tylko w jakim zakresie rozszerzyć podstawową ochronę, by objąć tym ubezpieczeniem wszystkie ryzyka.

Jeżeli masz problem z dopasowaniem zakresu ochrony (dodatkowych klauzul) ubezpieczenia OCP do swojej działalności skontaktuj się z nami. Tym się właśnie zajmujemy, jako praktycy w oparciu o doświadczenie wynikające z likwidacji szkód wiemy dokładnie jakie rozszerzenia ochrony powinna mieć Twoja polisa OCP, by ubezpieczyciel nie odmówił wypłaty odszkodowania za szkodę w ładunku.

Piotr Kęsicki
prawnik specjalista z zakresu prawa transportowego, broker ubezpieczeniowy, wieloletni pracownik PZU odpowiedzialny za likwidację szkód transportowych