dochodzenie odszkodowań

Kto najlepiej dochodzi odszkodowań od ubezpieczyciela?

Na czym polega odzyskiwanie odszkodowań dla firm

Masz szkodę i szukasz pomocy w uzyskaniu pełnego odszkodowania od ubezpieczyciela. A może sam zgłosiłeś szkodę i otrzymałeś zaniżone odszkodowanie, albo co gorsze odmowę przyjęcia odpowiedzialności za szkodę przez ubezpieczyciela. W takich sytuacjach warto skorzystać z usługi dochodzenia odszkodowania, którą świadczą firmy odszkodowawcze. Niestety tak jak w każdej branży tak i tu spotkać możemy podmioty, które nie mają nic wspólnego z profesjonalizmem. Przez prawie 8 lat nadzorowania szkód w PZU spotkałem wielu „niby fachowców”, których pomoc kończyła się dla poszkodowanego zdecydowanie gorzej, niż by sami poprowadzili własną szkodę. Jak zatem mądrze wybrać firmę odszkodowawczą by na tym nie stracić? Na co zwrócić uwagę zlecając stałą usługę dochodzenia odszkodowań? To wszystko znajdziecie w poniższym artykule.

 

Rodzaj szkody

Zanim umówisz się na spotkanie z firmą odszkodowawczą koniecznie sprawdź, w jakim rodzaju szkód się ona specjalizuje. Musisz wiedzieć, że postępowanie odszkodowawcze różni się od siebie i to bardzo, w zależności od wariantu likwidowanej szkody. Do tego stopnia są to różne postępowania, że nawet najlepsza firma odszkodowawcza specjalizująca się w szkodach osobowych może nic nie wskórać w szkodzie polegającej na pożarze maszyny produkcyjnej. Dlatego tak ważne jest, żeby swoją szkodę powierzyć firmie specjalizującej się w danego rodzaju szkodach. Zatem jeżeli dochodzisz odszkodowania za uszkodzony ładunek podczas transportu, to nie zlecaj tej usługi firmie, która na masową skalę zajmuje się szkodami komunikacyjnymi lub osobowymi. Kiedy zaś masz nietypową szkodę na przykład przestój w produkcji, to poszukaj firmy odszkodowawczej zatrudniającej byłych likwidatorów szkód majątkowych. Osoby takie, posiadają ogromne doświadczenie dzięki któremu są w stanie znaleźć wyjście nawet z najbardziej nietypowej sytuacji.

Doświadczenie zespołu firmy odszkodowawczej

Według mnie, prawnika z 15 – letnią praktyką w odszkodowaniach, najważniejszą przesłanką jaką powinniśmy się kierować przy wyborze firmy odszkodowawczej powinno być doświadczenie zespołu likwidatorów szkód. Nie chodzi tutaj o to ile lat na rynku działa jakiś podmiot, ani o to ilu prawników zatrudnia, tylko o to, jakimi kwalifikacjami dysponują osoby zajmujące się dochodzeniem odszkodowań. Zapytaj wobec tego osobę zajmującą się twoja szkodą od ilu lat uzyskuje odszkodowania. Jakimi sukcesami może się pochwalić.

Nie wierz we wszystko na słowo i poproś żeby osoba, która ma uzyskać dla ciebie odszkodowanie przedstawiła ci plan działania tj. opisała jak będą przebiegały poszczególne etapy dochodzenia odszkodowania. Zapytaj, w jaki sposób zostanie ustalona kwota dochodzonego odszkodowania. Na podstawie jakich dokumentów lub opinii wykazane zostaną nasze racje. Jakie będą dalsze kroki w przypadku decyzji odmownej ubezpieczyciela. Czy w podobnych sprawach są orzeczenia sądów na naszą korzyść. W ten sposób zyskasz podwójnie, bo otrzymasz informacje, dzięki którym zaplanujesz dalsze działania, oraz możliwość oceny kompetencji twojego pełnomocnika w szkodzie.

Wysokość wynagrodzenia

Kiedy już wiesz, że wybrana przez ciebie firma odszkodowawcza zajmuje się danym rodzajem szkód i posiada na tym polu ogromne doświadczenie, to zanim podpiszesz umowę o pomoc w uzyskaniu odszkodowania negocjuj wysokości honorarium za zleconą usługę. Przeważająca większość podmiotów dochodzących odszkodowań od ubezpieczycieli proponuje rozliczenie swojego wynagrodzenia w oparciu o zasadę success fee (wynagrodzenie od efektu), czyli wyrażoną w procencie część uzyskanego dla poszkodowanego odszkodowania. Taki sposób rozliczenia się ma swoje plusy i minusy. Do plusów na pewno należeć będzie brak po stronie poszkodowanego ryzyka ponoszenia kosztów w przypadku przegranej sprawy, bo skoro nic nie uzyskaliśmy, to nie mamy od czego naliczać wynagrodzenia. Minusem jest jednak bardzo wysokie honorarium dla firmy odszkodowawczej w przypadku dużych szkód. Wynagrodzenie wyrażone w procencie od uzyskanej kwoty odszkodowania powinno też zadziałać motywująco na firmę odszkodowawczą, gdyż im wyższa wypłacona kwota odszkodowania na koncie poszkodowanego, tym wyższe honorarium za wykonaną usługę. Ale nie zawsze ten element jest plusem dla poszkodowanego. Zwłaszcza, gdy poszkodowanym jest firmą produkcyjną, której przeważnie bardziej zależy na szybkim naprawieniu szkody by przywrócić moce produkcyjne, niż na uzyskaniu najwyższego odszkodowania. Jak widać w takim przypadku interes firmy dochodzącej odszkodowania i poszkodowanego mogą się rozchodzić.

Pamiętaj, że wysokość dochodzonej kwoty odszkodowania w większości przypadków nie ma wpływu na stopień trudności szkody. Tak samo dochodzi się odszkodowania za uszkodzoną w tych samych okolicznościach maszynę wartą 100.000 zł jak i 1.000.000 zł. Ale w przypadku drugiej szkody wynagrodzenie firmy odszkodowawczej będzie 10 razy wyższe. Dlatego w przypadku dużych szkód koniecznie negocjuj wysokość wynagrodzenia za usługę dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela.

Upewnij się także, że w umowie nie ma ukrytych dodatkowych kosztów takich jak koszty dojazdu do poszkodowanego, złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela itd. Szczególnie w przypadku przegranej, czyli wydania przez zakład ubezpieczeń decyzji odmownej mogą uruchomić się dodatkowe koszty po stronie poszkodowanego, których nie widać w początkowych zapisach umowy regulujących wysokość wynagrodzenia w sytuacji uzyskania odszkodowania.

Dochodzenie odszkodowań dla firm

Szkody powstałe w majątku firmy – nazywane w branży też szkodami korporacyjnymi – rządzą się zupełnie innymi prawami od szkód osób fizycznych. Tak jak to już było zasygnalizowane wyżej w tych szkodach ważną rolę odgrywa czas. Jest to spowodowane tym, że odszkodowanie wypłacane firmom służy głównie odbudowie zdolności produkcyjnej lub zachowaniu ciągłości prowadzenia działalności. To właśnie dlatego, działania pełnomocnika firmy w szkodzie muszą być natychmiastowe i wyprzedzające decyzje ubezpieczyciela. Ponadto szkody firmowe nie należą do szkód często występujących, no może poza szkodami komunikacyjnymi w pojazdach firmowych. Mała podaż szkód firmowych na rynku sprawia, że zdecydowana większość firm odszkodowawczych nie jest przystosowana do obsługi tych szkód. Szkodami korporacyjnymi zajmują się więc specjalistyczne firmy odszkodowawcze. Dzieje się też tak dlatego, gdyż szkody firmowe zgłaszane są głównie z ubezpieczeń dobrowolnych, w których reguły gry w walce o odszkodowanie wyznaczają zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia, a nie jak to ma miejsce w szkodach komunikacyjnych lub osobowych przepisy ustaw o ubezpieczeniach obowiązkowych.

To wszystko sprawia, że jeżeli zmuszeni jesteśmy dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę w majątku firmy, to potrzebujemy pełnomocnika z ogromnym doświadczeniem. Jak interpretować zapisy klauzul umowy ubezpieczeniowej, jak poruszać się pomiędzy włączeniami odpowiedzialności ubezpieczeniowej zapisanymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia, w jaki sposób udokumentować rozmiar szkody, to wszystko musi wiedzieć twój pełnomocnik w szkodzie jeszcze zanim ubezpieczyciel otrzyma zgłoszenie szkody. Jeżeli wybrany przez ciebie podmiot dochodzący odszkodowania nie będziesz posiadał takiej praktyki, to nie zaplanuje poszczególnych etapów procesu naprawy szkody. Bez planu działania zostawia się wolną rękę likwidatorowi szkód, a to jak amen w pacierzu prowadzi do nie potrzebnego przestój i narazi cię na dodatkowe straty.

Z racji swojej specjalizacji nieustanie spotykam się z klientami, którzy przy okazji prowadzenia firm zdobyli już duży bagaż doświadczeń w postępowaniach z ubezpieczycielami. Gdy wspólnie omawiamy krok po kroku schemat działania w szkodzie notorycznie otrzymuje pytanie skąd wiem, że właśnie tak zachowa się likwidator szkody. Odpowiedź jest naprawdę prosta, bo od 15 lat dokładnie tym się zajmuję. Muszę przewidywać jak zgodnie z procedurą likwidacji szkód, oraz zapisami obu danej umowy ubezpieczenia, żeby wykorzystać je w celu minimalizacji strat mojego klienta.

Jeżeli zatem twoja firma ma szkodę, to nie szukaj pomocy w uzyskaniu odszkodowania od ubezpieczyciela wśród dużych firm odszkodowawczych, gdyż te z reguły nastawione są na szkody często występujące takie jak szkody komunikacyjne czy szkody osobowe. Poszukaj podmiotów zatrudniających byłych likwidatorów szkód lub kancelarii adwokackich/radcowskich, ale takich, które specjalizują się w dochodzeniu roszczeń dla firm.

Najlepsza firma odszkodowawcza

Stosując powyższe wskazówki z pewnością znajdziesz firmę odszkodowawczą, która w twoim imieniu profesjonalnie uzyska odszkodowanie od ubezpieczyciela. Na rynku znajduje się dużo podmiotów zajmujących się uzyskiwaniem odszkodowań od zakładów ubezpieczeń. Usługę taką świadczą także szeroko rozumiane kancelarie prawne. Pamiętaj jednak, że niezależnie od rodzaju twojej szkody, porównując oferty dostępne na rynku, zawsze na pierwszym miejscu stawiaj doświadczenie. To nie przypadek, że kilkukrotnie powołałem się w niniejszym artykule na byłych likwidatorów szkód. Firmy zatrudniające osoby o takiej praktyce dają najwyższe prawdopodobieństwo uzyskania pełnego odszkodowania.

Port Likwidacja to firma dochodząca odszkodowań od ubezpieczycieli z ogromnym doświadczeniem. Nasz zespołu składa się z prawników, byłych likwidatorów szkód i brokerów ubezpieczeniowych. Taka mieszanka specjalistów zapewnia naszym klientom optymalną pomoc w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Wyróżnia nas szybkość prowadzonego postępowania z uwzględnieniem wszystkich kosztów szkody. Więc jeżeli masz problem ze szkodą, to my potrafimy ci pomóc.

Piotr Kęsicki
prawnik specjalista z zakresu prawa transportowego, broker ubezpieczeniowy, wieloletni pracownik PZU odpowiedzialny za likwidację szkód transportowych