umowa flotowa

Umowa flotowa – 5 najważniejszych korzyści

Umowa flotowa to najprostsza i większości przypadków najbardziej korzystna metoda ubezpieczenia floty pojazdów firmowych. Jest to umowa ubezpieczeniowa zawarta pomiędzy właścicielem lub użytkownikiem pojazdów, a zakładem ubezpieczeń w której zostały uregulowane warunki ubezpieczenia pojazdów wchodzących w skład danej floty. Umowa flotowa podobnie jak zwykła polisa reguluje poszczególne elementy ubezpieczenia jak zakres ochrony ubezpieczeniowej, wysokość składki, czy procedurę zgłaszania szkód. Umowa flotowa różni się jednak od polisy tym, że tutaj mamy możliwość negocjacji jej warunków. Im większą flotą dysponujemy tym na większe ustępstwa skłonny jest pójść ubezpieczyciel. A więc umowa flotowa pozwala nam hurtowo ubezpieczyć pojazdy firmowe i jednocześnie otrzymać premię za wielkość floty w postaci niższej składki i większej ochrony. 

Jeżeli zatem prowadzimy działalność gospodarczą korzystając z kilku lub więcej pojazdów, to koniecznie musimy zbadać, czy umowa flotowa nie powinna stanowić podstawowego elementu naszej polityki ubezpieczeniowej. Poniżej przedstawiamy 5 podstawowych korzyści dla których warto wprowadzić umowę flotową w swojej firmie. 

1. Stała cena ubezpieczeń pojazdów przez okres trwania umowy.

Umowa flotowa gwarantuje klientowi zachowanie stałych stawek ubezpieczeń przez cały okres trwania umowy. Nawet jeśli klient zgłosi kilka szkód w ciągu roku, stawka ustalona z ubezpieczycielem nie ulegnie zmianie. Taki system zapewnia spokój i stabilność finansową przez cały okres, w którym obowiązuje umowa flotowa.

Ponadto warto zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt, że dzięki umowie flotowej nie musimy obawiać się także nagłych wzrostów składek ubezpieczeniowych wynikających z sytuacji ogólnorynkowych takich jak choćby wysoka inflacja. Przedsiębiorca przez cały czas trwania umowy ma pewność co do kwoty, którą zapłaci za ubezpieczenie każdego pojazdu w swojej flocie.

2. Uśrednienie szkodowości na wszystkie pojazdy.

Zakłady ubezpieczeń kalkulując poziom składki dla indywidualnego ubezpieczenia zakładają zniżkę jedynie za rok bezszkodowy oraz spadek zniżki za rok ze szkodą. Nie biorą pod uwagę liczby pojazdów posiadanych przez klienta. Skutkuje to niesprawiedliwym traktowaniem klientów posiadających przykładowo 10 pojazdów w stosunku do klientów, którzy posiadają 1 pojazd.

Natomiast w umowie flotowej szkody są korygowane proporcjonalnie do liczby pojazdów we flocie. Dzięki temu klient z większą flotą nie jest obciążany nieproporcjonalnie wysokimi cenami ubezpieczenia za spowodowane szkody, co zapewnia uczciwe traktowanie i uwzględnia liczbę pojazdów w posiadaniu klienta.

3. Szybkie i proste ubezpieczenie pojazdu.

Jak już wcześniej wspominałem, podpisanie umowy flotowej daje klientowi gwarancję stałych stawek, które obowiązują przez cały okres trwania umowy. Jeżeli w ramach umowy generalnej, została ustalona z ubezpieczycielem stawka za OC ciągnika siodłowego w kwocie 4.000 zł, wówczas klient za każdy pojazd zapłaci dokładnie taką stawkę. Dzięki temu klient nie musi za każdym razem przekazywać danych o pojeździe, negocjować, czekać za ofertą, czy też porównywać różnych ofert.

Ponadto, klient, który podpisał umowę flotową, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, może zgłosić ubezpieczenie kolejnych pojazdów poprzez wysłanie maila do agenta/brokera podając jedynie numer rejestracyjny oraz datę, od której ma być ubezpieczony pojazd.

Co więcej, agent/broker może wystawić polisę nawet z datą wsteczną, zgodną z datą wskazana w mailu od klienta. Taka opcja może być przydatna np. jeśli klient nabywa pojazd w weekend i nie ma możliwości natychmiastowego zgłoszenia pojazdu.

Dużym ułatwieniem jest także możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów w firmie. Nie trzeba wtedy monitorować terminów wygaśnięcia ubezpieczenia poszczególnych pojazdów.  Posiadanie umowy flotowej daje możliwość synchronizacji okresów ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów objętych tą umową. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zamiast kontrolować kilkadziesiąt dat, klient powinien pamiętać tylko jedną – datę wygaśnięcia umowy flotowej.

umowa flotowa dla kilku pojazdów

4. Niższe stawki – premia za ilość pojazdów.

Tak jak w każdej innej branży, taki i w sektorze ubezpieczeń istnieją rabaty oferowane przy zakupie większej ilości. Jeżeli ubezpieczyciel, po przeanalizowaniu szkodowości, uzna klienta za opłacalnego, wówczas zaproponuje obniżenie stawek dla każdego pojazdu objętego umową flotową. Taka praktyka ma zachęcić klienta do przeniesienia całej swojej floty do danego zakładu ubezpieczeń i niewątpliwie stanowi atrakcyjną opcję dla właściciela floty.

5. Ujednolicenie zakresu ochrony

Niewątpliwą korzyścią z zawarcia umowy flotowej jest również ujednolicony zakres ochrony. Dzięki temu, klient przy każdym nowym pojeździe nie musi negocjować zapisów polis, czy też porównywać zapisów z różnych ofert. Posiadając jeden zakres ochrony, klient ma pewność co do tego, co jest objęte ubezpieczeniem. W przypadku posiadania różnych polis, nierzadko w różnych zakładach ubezpieczeń, klient nie jest w stanie zapamiętać jaki zakres ochrony posiada dany pojazd.

Zaznaczmy koniecznie, że nie zawsze umowa flotowa będzie najkorzystniejszą metodą ubezpieczenia floty pojazdów firmowych. Dla firm w których szkodowość jest naprawdę duża bardziej opłacalna może okazać się choćby oferta ubezpieczenia pojazdu przez leasing.
Z pewnością jednak warto rozważyć wprowadzenie umowy flotowej we własnej firmie. Jak pokazują wymienione powyżej korzyści umowa flotowa bardzo ułatwia zarządzanie ubezpieczeniami pojazdów jednocześnie zwiększając zakres ochrony i obniżając składki.

Piotr Kęsicki
prawnik specjalista z zakresu prawa transportowego, broker ubezpieczeniowy, wieloletni pracownik PZU odpowiedzialny za likwidację szkód transportowych