Kompleksowa likwidacja szkód

Pomagamy klientom we wszystkich kwestiach formalno-prawnych związanych ze szkodami.
Nasza pomoc przynosi optymalne efekty gdy możemy prowadzić proces likwidacji od samego początku.

Nasi klienci mogą liczyć w szczególności na:

bieżące wsparcie działalności

wynajem zastępczych pojazdów, maszyn i magazynów
zagospodarowanie pozostałości po szkodzie
działania wspomagające np. osuszanie nieruchomości

dochodzenie odszkodowań

kompletowanie dokumentacji szkodowej, przygotowanie kosztorysów, reprezentowanie przed ubezpieczycielami

działania prewencyjne

działania mające na celu ograniczenie szkód w przyszłości - sprawdzanie zabezpieczeń, tworzenie instrukcji i regulaminów, przeprowadzanie szkoleń

szkody, które likwidujemy

Pokonujemy przeszkody i doradzamy w zakresie

szkód
komunikacyjnych

zarówno z polisy OC sprawcy jak i własnego AutoCasco

szkód
w ładunku

ochrona interesów przewoźnika przy wykorzystaniu polisy OCP

szkód
pożarowych

odtworzenie mienia i przywrócenie produkcji

szkód
osobowych

wypadki komunikacyjne oraz polisy na życie i NNW

zadośćuczynień
i nawiązek

zobowiązanie ubezpieczyciela do pokrycia zasądzonych kwot

roszczeń
z polis OC

dochodzenie należnych roszczeń od sprawcy szkody