Wypożyczalnie ciężarowych pojazdów zastępczych

Zarządzając firmą transportową musisz być przygotowany na wiele niespodzianek. Jedną z nich jest tymczasowa utrata pojazdu wyniku kolizji. Gdy nagle wypadają zaplanowane trasy a kierowca pozostaje bez pracy trzeba jak najszybciej działać żeby znów zacząć zarabiać. Naturalnym rozwiązaniem tego rodzaju problemu jest najem pojazdu zastępczego. Zwłaszcza w przypadku, kiedy mamy do czynienia ze szkodą z OC sprawcy i za koszt najmu pojazdu zastępczego zapłaci ubezpieczyciel.

Zdążyłem przedstawić już większość problemów jakie czekają na każdego, kto chce na koszt ubezpieczyciela wynająć ciężarowy pojazd zastępczy. W poprzednich artykułach omówiliśmy już jak prawidłowo wyliczyć okres najmu, na co zwrócić uwagę w szkodzie całkowitej oraz w jakiej wysokości dzienną stawkę najmu akceptują zakłady ubezpieczeń. 

Teraz przyszła pora by zastanowić się czy korzystniej jest nająć pojazd zastępczy za pośrednictwem zakładu ubezpieczeń z wypożyczali pojazdów, czy może lepiej szukać pojazdu zastępczego na własna rękę np. wolnej ciężarówki w zaprzyjaźnionych firmach transportowych?

Samochód ciężarowy z wypożyczalni

Od razu zaznaczmy, że wypożyczalnie pojazdów ciężarowych świadczą swoje usługi zarówno przy współpracy z zakładami ubezpieczeń jak i wynajmują pojazdy zastępcze bezpośrednio klientom. Oznacza to, że kiedy nie będzie odpowiadała nam oferta wynajmu pojazdu zastępczego przedstawiona przez zakład ubezpieczeń, możemy zwrócić się do innej wypożyczalni pojazdów współpracującej z tym ubezpieczycielem o przedstawienie swojej oferty.

Jeżeli wybrana przez nas wypożyczalnia pojazdu zastępczego współpracuje z ubezpieczycielem, u którego mamy szkodę, to nasz najem zostanie zaakceptowany przez ubezpieczyciela, mimo, że zrezygnowaliśmy z oferty najmu przedstawionej przez ten zakład ubezpieczeń. Oczywiście pod warunkiem, że warunki naszego najmu odpowiadają warunkom uzgodnionym w umowie o współpracy pomiędzy tymi dwoma podmiotami.

Reasumując – wcale nie musimy skorzystać z oferty przedstawionej nam przez ubezpieczyciela żeby otrzymać od razu zgodę ubezpieczyciela na warunki naszego najmu – wystarczy, że wyszukana przez nas wypożyczalnia pojazdów ciężarowych współpracuje z danym ubezpieczycielem.

Aktualnie przeważająca część wypożyczalni pojazdów ciężarowych nie ma podpisanej umowy o współpracy z zakładami ubezpieczeń. Może się zdarzyć, że wypożyczalnia pojazdów ma podpisaną umowę, ale akurat nie z tym ubezpieczycielem, u którego mamy szkodę. Może być jeszcze tak, że chcemy wynająć pojazd zastępczy od podmiotu, który zawodowo nie trudni się wynajmem pojazdów zastępczych np. od firmy transportowej, która ma wolny pojazd. Co wówczas?

Na co zwracać uwagę przy wynajmie samochodu ciężarowego?

Jeżeli chcemy wynająć ciężarowy pojazd zastępczy od podmiotu niewspółpracującego z zakładem ubezpieczeń, to musimy najpierw ustalić, czy ubezpieczyciel przedstawił nam swoją ofertę wynajmu pojazdu zastępczego. Bardzo ważne jest to, w jakiej wysokości stawkę dzienną najmu w swojej ofercie zaproponował zakładu ubezpieczeń. Jest to istotne, gdyż nie możemy wynająć na własną rękę pojazdu zastępczego po wyższej stawce od tej wskazanej przez zakład ubezpieczeń. Dlaczego tak się dzieje i kiedy możemy wynająć pojazd zastępczy po wyższej stawce niż ta zaoferowana przez zakład ubezpieczeń przedstawiłem w artykule „Jak ustalić wysokość stawki dziennej za najem ciężarowego pojazdu zastępczego”.

W przypadku, gdy wynajmiemy pojazd zastępczy od podmiotu, który nie współpracuje z danym zakładem ubezpieczeń, a ubezpieczyciel nie przedstawił nam swojej oferty najmu pojazdu zastępczego, to wprawdzie nie obowiązuje nas żadna z góry ustalona stawka dzienna najmu, ale musimy uważać żeby stawka naszego najmu nie była nad wyraz wygórowana. Jeżeli stawka dzienna najmu będzie zbyt rażąco odbiegać od średnio rynkowej stawki najmu pojazdów zastępczych tego typu, ubezpieczyciel odmówi zapłaty za cały koszt najmu i wypłaci odszkodowanie po stawce dziennej, jaką uzna za średnio rynkową – więcej na ten temat patrz artykuł o ustalaniu wysokości stawki dziennej za najem ciężarowego pojazdu zastępczego. Zatem żaden przepis nie zabrania nam wynajęcia pojazdu zastępczego od dowolnego podmiotu, jeśli tylko wysokość stawki dziennej najmu nie będzie zbyt rażąca, a pojazd zastępczy będzie odpowiadał modelowi naszego uszkodzonego pojazdu.

Korzyści najmu pojazdu z wypożyczalni współpracującej z ubezpieczalnią

Po tym długim wstępie wiemy już na jakie trudności jesteśmy skazani, kiedy zdecydujemy się na najem ciężarowego pojazdu zastępczego od podmiotu, który nie współpracuje z zakładem ubezpieczeń. Przejdźmy zatem do omówienia korzyści jakie daje najem pojazdu zastępczego z wypożyczalni pojazdów mającej zawartą umowę o stałej współpracy z zakładami ubezpieczeń:

  • zapewniona akceptacja wysokości stawki dziennej najmu – nie musimy się martwić o to, że ubezpieczyciel nie zaakceptuje nam ceny najmu pojazdu zastępczego i zredukuje wysokość stawki dziennej najmu do ustalonej przez siebie stawki średnio rynkowej.
  • możliwość akceptacji okresu najmu pojazdu zastępczego – jeżeli wypożyczalnia wraz z wynajmem pojazdu zastępczego oferuje również usługę rozliczenia okresu najmu, to nie musimy się martwić, że ubezpieczyciel nie uzna całego okresu najmu pojazdu zastępczego i zredukuje ten okres do wielkości przez siebie ustalonej. Wypożyczalnia pojazdu zastępczego w naszym imieniu kontaktuje się z serwisem naprawczymi oraz pilnuje, by okres naprawy był zgodny z kalkulacją naprawy sporządzoną przez ubezpieczyciela.
  • nie musimy szukać pojazdu zastępczego odpowiadającego modelowi pojazdowi poszkodowanego – w interesie ubezpieczyciela jest przedstawić nam ofertę wynajmu pojazdu zastępczego. Żeby ta oferta była wiążąca musi ona spełniać określone warunki. Z tych właśnie powodów warto podczas zgłaszania szkody w pojeździe z OC sprawcy do zakładu ubezpieczeń zaznaczyć, że chcemy skorzystać z pojazdu zastępczego.
  • brak ukrytych kosztów w umowie najmu – tak jak to wyżej wspomniałem oferta najmu pojazdu zastępczego przedstawiona przez zakład ubezpieczeń musi spełniać określone warunki. Wśród nich jest warunek pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów udostępnienia pojazdu zastępczego. Czyli najczęściej będzie się ten warunek odnosił do zakazu przerzucania na poszkodowanego kosztów podstawienia pojazdu zastępczego do jego siedziby oraz stosowania kaucji.

Uwaga na długość okresu najmu pojazdy zastępczego

Niestety nie do końca jest tak różowo jakby to wynikało z przedstawionych przeze mnie powyżej korzyści. Zdecydowana większość wypożyczalni pojazdów ciężarowych w Polsce, choć mają zawarte umowy o współpracy z zakładami ubezpieczeń, nie oferują swoim klientom usługi rozliczenia okresu najmu pojazdu zastępczego. Musimy na to zwrócić szczególną uwagę, ponieważ w ogromnej większości przypadków poszkodowani wynajmujący pojazdy zastępcze zaoferowane im przez zakłady ubezpieczeń uważają, że mają już z góry zaakceptowany cały koszt najmu pojazdu zastępczego. To duży błąd. Zakłady ubezpieczeń uznają automatycznie jedynie wysokość dziennej stawki najmu.

Długość okresu najmu pojazdu zastępczego uzależniona jest od wielu zmiennych np. czasu oczekiwania na części zamienne. Dlatego ubezpieczyciele akceptują tylko te dni najmu, które pozostają w normalnym związku przyczynowym ze szkodą. Upraszczając, zakład ubezpieczeń zapłaci tylko za te dni najmu, które wynikają z kalkulacji naprawy i terminów wykonanych czynności w szkodzie, a nie uzna dni, w których były nieuzasadnione przestoje. To na poszkodowanym ciąży obowiązek pilnowania prawidłowego czasu trwania najmu pojazdu zastępczego. Jak ustala się okres najmu pojazdu zastępczego dowiecie się z tego artykułu.

Przykład:

Firma transportowa z Poznania wynajęła ciągnik siodłowy w szkodzie z OC sprawcy. Dzień po naprawie pojazdu poszkodowanego zwróciła pojazd zastępczy, a otrzymana fakturę za najem wysłała do ubezpieczyciela. Zakład ubezpieczeń odmówił akceptacji całego okresu najmu argumentując, że 4 dniowy przestój serwisu w naprawie był nieuzasadniony. Za ten nieuznany okres przewoźnik będzie zmuszony zapłacić wypożyczalni z własnej kieszeni. Jeżeli umowa najmu pojazdu zastępczego zawierałaby usługę rozliczenia okresu najmu, to wypożyczalnia w imieniu poszkodowanego zwróciłaby się do serwisu o przesłanie kalkulacji naprawy i potwierdzenie daty rozpoczęcia naprawy. Mając te dane wypożyczalnia jest w stanie wychwycić błędy serwisu i zapobiec nieuzasadnionym przestojom.

Najkorzystniejsze rozwiązanie

Podsumowując należy stwierdzić, że najkorzystniej dla poszkodowanego jest nająć pojazd zastępczy z wypożyczalni pojazdów ciężarowych wskazanej przez ubezpieczyciela w szkodzie. Jeżeli wypożyczalnia ta oferuje dodatkowo usługę rozliczenia okresu najmu, to nie musimy się martwić, że zakład ubezpieczeń nie uzna nam w całości kosztu za najem pojazdu zastępczego i będziemy dopłacać z własnej kieszeni. Jest to bardzo wygodna dla poszkodowanego forma najmu pojazdu zastępczego, bo właściwie ogranicza się do spisania protokołu przekazania, a potem zdania pojazdu zastępczego. Pozostałe czynności w szkodzie związane z najmem pojazdu zastępczego wykona za nas wypożyczalnia pojazdów.

Gdy ubezpieczyciel nie przedstawi w szkodzie oferty wynajmu pojazdu zastępczego lub kiedy oferta ta nie spełnia naszych wymagań zdecydowanie najlepiej jest poszukać oferty najmu pojazdu zastępczego wśród wypożyczalni pojazdów ciężarowych mających podpisane umowy o współpracy z innymi zakładami ubezpieczeń niż ten, który prowadzi naszą szkodę. Wypożyczalnie te posiadając doświadczenie we współpracy z ubezpieczycielami, będą więc mieć na uwadze choćby fakt związania poszkodowanego wysokością stawki dziennej w szkodzie. Niestety takich wypożyczalni pojazdów ciężarowych w Polsce jest bardzo mało.

Dopiero, kiedy nie możemy znaleźć wyżej wymienionych ofert lub gdy chcemy wynająć pojazd zastępczy od innej firmy transportowej musimy pamiętać o wszystkich zasadach obowiązujących poszkodowanego w przypadku najmu pojazdu zastępczego w szkodach z OC sprawcy. A przede wszystkim o tych dotyczących prawidłowego okresu najmu pojazdu zastępczego i wysokości stawki dziennej.

Piotr Kęsicki
prawnik specjalista z zakresu prawa transportowego, broker ubezpieczeniowy, wieloletni pracownik PZU odpowiedzialny za likwidację szkód transportowych